Deel uw verhaal voor het advies Onderwijs als investering

In het eerste kwartaal van 2024 brengt de Onderwijsraad een advies uit over Onderwijs als investering. Graag kleuren we dit advies in met verhalen over de individuele, subjectieve waarde van onderwijs. 

Daarom is de raad op zoek naar verschillende mensen die willen vertellen wat onderwijs of school voor hen betekent (of heeft betekend) in hun leven. Wat heeft het onderwijs of uw schooltijd u gebracht of wat brengt het u nu? Hoe heeft het u als mens gevormd of wat zijn de belangrijkste lessen die u heeft geleerd of de meest gekoesterde herinneringen? We zijn op zoek naar vier persoonlijke verhalen over de waarde van onderwijs. Deze verhalen tekenen we kort op in ons advies om het advies kleur te geven.

Advies over onderwijs als investering

Uitgaven aan onderwijs zijn investeringen voor de toekomst. Deelname aan onderwijs geeft opbrengsten die op korte en lange termijn ten goede komen aan individu en maatschappij. Het individu krijgt de mogelijkheid succesvol deel te nemen aan de samenleving, een inkomen en welzijn en geluk te vergaren. De maatschappij profiteert doordat onderwijs bijdraagt aan bijvoorbeeld een goed functionerende arbeidsmarkt, de innovatiekracht van de economie en een sterke democratie.

Uitgaven van de rijksoverheid aan onderwijs worden echter niet op die manier bekeken. Ze zijn gebaseerd op onderwijs als een kostenpost. De opbrengsten van onderwijs in brede zin vallen buiten het blikveld van het politieke en maatschappelijke debat. Ook in de modellen waarmee het Centraal Planbureau de gevolgen van beleid doorrekent, spelen de langetermijneffecten van onderwijs slechts beperkt een rol.

De Onderwijsraad buigt zich over de volgende adviesvraag: Hoe kan in de besluitvorming rond het totale budget voor onderwijs rekening worden gehouden met de duurzame bijdrage die onderwijs levert aan de ontwikkeling van individu en maatschappij?

Denkt u mee?

Reageren is niet meer mogelijk.