Vooraankondiging: 6 februari a.s. publicatie advies wetsvoorstel Wet internationalisering in balans

Op dinsdag 6 februari a.s. publiceert de Onderwijsraad een advies over het wetsvoorstel Wet internationalisering in balans. De raad doet dit op verzoek van de minister van onderwijs. De raad toetst het wetsvoorstel onder meer op consistentie met onderwijswetgeving, onderbouwing, doelmatigheid en doeltreffendheid. Hoe gaat de wet in de onderwijspraktijk uitpakken? Zijn de maatregelen in het wetsvoorstel proportioneel en uitvoerbaar?

Na de Onderwijsraad brengt de Raad van State advies uit. Vervolgens wordt het wetsvoorstel, al dan niet in aangepaste vorm, aangeboden aan de Tweede Kamer.

De minister beoogt met de Wet internationalisering in balans een beter evenwicht tussen de voor- en nadelen van internationalisering in het hoger onderwijs. Met het wetsvoorstel worden de regels voor het verzorgen van hoger onderwijs in het Nederlands en een andere taal dan het Nederlands aangepast en krijgen instellingen de mogelijkheid om de numerus fixus gerichter in te zetten. Verder omvat het voorstel maatregelen op het gebied van regievoering rondom de internationalisering van het hoger onderwijs.

Het advies van de Onderwijsraad wordt dinsdag 6 februari a.s. om 10.00 uur gepubliceerd op www.onderwijsraad.nl.