Vooraankondiging: 28 maart publicatie advies over opleiden in de beroepspraktijk

Op donderdag 28 maart a.s. publiceert de Onderwijsraad een advies over wat nodig is om goed beroepsonderwijs te kunnen bieden in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt. Essentieel in het beroepsonderwijs is dat een deel ervan plaatsvindt in de beroepspraktijk. Het arbeidsmarkttekort heeft gevolgen voor de kwantiteit en de kwaliteit van opleiden in de beroepspraktijk. De minister van Onderwijs heeft de raad daarom om advies gevraagd.

Ruim drie kwart van de studenten in Nederland volgt beroepsonderwijs: praktijkonderwijs, een voltijds, deeltijd- of duale opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger beroepsonderwijs, dan wel beroepsgericht onderwijs aan de universiteit. Essentieel bij al deze vormen van beroepsonderwijs is dat studenten zowel binnen de onderwijsinstelling als in de beroepspraktijk worden opgeleid.

Het advies wordt donderdag 28 maart a.s. om 00.01 uur gepubliceerd op www.onderwijsraad.nl.