Vacature voor voorzitter Onderwijsraad

De Onderwijsraad zoekt een voorzitter die met gezag over onderwijs kan spreken. De voorzitter is het boegbeeld van de Onderwijsraad, heeft wetenschappelijk inzicht in onderwijsonderzoek, –beleid en –praktijk en heeft bestuurlijke ervaring als voorzitter. In verband met het vertrek van de huidige voorzitter per 1 juni a.s. is een vacature ontstaan.

De voorzitter wordt benoemd op persoonlijke titel en vertegenwoordigt geen belangengroepen. Een zittingsperiode duurt vier jaar, met de mogelijkheid voor maximaal twee herbenoemingen. De tijdsinzet bedraagt gemiddeld drie dagen per week.

Profiel

De voorzitter is het boegbeeld van de Onderwijsraad en vertegenwoordigt de raad in het onderwijsveld, politiek en bestuur en in de media. De voorzitter heeft wetenschappelijk inzicht in onderwijsonderzoek, -beleid en -praktijk en heeft bestuurlijke ervaring als voorzitter. Naast de eigen expertise heeft de voorzitter kijk op het brede onderwijsdomein. Hierdoor is de voorzitter in staat om bijdragen vanuit inzichten uit andere disciplines en kennis en ervaring uit de onderwijspraktijk op waarde te schatten en hierin inhoudelijke afwegingen te maken.

Over de Onderwijsraad

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit mondt uit in gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

De Onderwijsraad is onafhankelijk en staat tegelijkertijd midden in de samenleving en het onderwijs. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. En ze worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid.

Procedure

Een onafhankelijke benoemingadviescommissie adviseert de minister over de vervulling van de vacature. Na voordracht van de minister wordt de voorzitter bij koninklijk besluit benoemd.

Reageren is mogelijk tot en met 5 mei a.s. door een brief en cv, gericht aan de benoemingsadviescommissie, te e-mailen naar sollicitatie@onderwijsraad.nl.