Denk mee over advies Onderwijs aan jongeren in JJI’s

Als jongeren in een justitiële jeugdinrichting (JJI) verblijven, volgen ze onderwijs; of ze er nu voor korte tijd zijn of voor meerdere jaren. Betekenisvol en passend onderwijs voor deze jongeren verzorgen, is geen gemakkelijke opgave. Er spelen hier specifieke vragen en uitdagingen, waar andere scholen niet of veel minder mee te maken hebben. Ook de context van een JJI, waarin justitie, zorg en onderwijs bij elkaar komen, zorgt voor uitdagingen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met andere onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld bij de doorstroom van jongeren naar een school of opleiding als ze de JJI verlaten.

Advies in voorbereiding

Op verzoek van de regering werkt de Onderwijsraad aan een advies over hoe het onderwijs in JJI’s beter kan en wat daarvoor nodig is. Het advies verschijnt naar verwachting in het najaar van 2024.

Denk mee

De raad nodigt iedereen uit om mee te denken over dit onderwerp. In het bijzonder hoort de raad graag wat de ervaringen zijn van jongeren die onderwijs hebben gevolgd in een JJI of hun ouders/verzorgers. Ook mensen die betrokken zijn (geweest) bij het verzorgen van onderwijs in JJI’s, nodigen we uit om inbreng te leveren. Hetzelfde geldt voor mensen van andere onderwijsinstellingen die ervaring hebben met leerlingen of studenten die in een JJI terechtkwamen of die eerder onderwijs in een JJI gevolgd hebben. Opvattingen, ervaringen, analyses en suggesties zijn van harte welkom. Die informatie gebruikt de raad om tot een afgewogen advies te komen.

We zijn in het bijzonder benieuwd naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat betekent het om onderwijs te krijgen of te verzorgen in een JJI? Welke vorm en inhoud van onderwijs zijn het meest zinvol of betekenisvol?
  • Wat is nodig om dit goed te kunnen doen en wie heeft daar een taak in?
  • Hoe verloopt de samenwerking en afstemming tussen JJI-scholen en partners aan de justitiekant en de zorgkant?
  • Hoe verloopt de samenwerking tussen JJI-scholen en andere onderwijsinstellingen?
  • Hoe gaat de overgang naar een andere school of opleiding nadat jongere de JJI verlaten heeft?

U kunt een schriftelijke bijdrage insturen via het formulier. Reageren is mogelijk tot 6 juni.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Via diverse kanalen vragen we burgers, experts en stakeholders hun kennis en ervaring met ons te delen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)