Vragen

De Onderwijsraad adviseert regering en Eerste en Tweede Kamer over onderwijsbeleid en -wetgeving. Heeft u daar vragen over? Dan kunt u uiteraard bellen of mailen.

Met particuliere/persoonlijke vragen over bijvoorbeeld grove pesterijen, geweldsdelicten, seksuele intimidatie, discriminatie, maar ook met vragen of klachten over opleidingen, scholen, diploma’s of de kwaliteit van het onderwijs bent u bij ons niet aan het goede adres. Uiteraard willen wij u wel graag verder helpen. Daarom hebben wij hieronder de belangrijkste organisaties voor u op een rijtje gezet waar u met uw vragen terecht kunt.

Mijn vraag gaat over het volgende:

Grove pesterijen, geweldsdelicten, seksuele intimidatie, discriminatie

U kunt terecht bij de Vertrouwensinspecteur 0900 – 111 3 111. 

Het basis- of voortgezet onderwijs van mijn kind

U kunt als ouder terecht bij Ouders en Onderwijs

Een klacht over een school of onderwijsinstelling

U kunt als ouder terecht bij de school of onderwijsinstelling zelf.

Een klacht over de school of de onderwijsinstelling waar ik op zit

 Je kunt als leerling/student terecht bij:

Een klacht over de school of de onderwijsinstelling waar ik werk

U kunt als docent voor advies terecht bij de onderwijsvakbonden.

Opleidingen of diploma’s

U kunt terecht bij:

Wetten en regels van de Rijksoverheid

> U kunt terecht bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

De kwaliteit van het onderwijs

U kunt terecht bij de Inspectie van het Onderwijs

Studiefinanciering en de OV-kaart

U kunt terecht bij DUO 

Klachten, bezwaren en beroepen in het onderwijs

U kunt terecht bij Onderwijsgeschillen