Diplomaregister

De Onderwijsraad brengt advies uit over instelling van een diplomaregister. De raad staat positief tegenover een diplomaregister zoals voorgesteld door de minister.