Advies op grond van artikel 76m, zesde lid WVO

De Onderwijsraad adviseert het college van burgemeester en wethouders van Schoonhoven over een geschil tussen dit college en de commissie die is ingesteld als bevoegd gezag van de openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs het Schoonhovens College te Schoonhoven.

De Onderwijsraad concludeert dat het verzoek van het gemeentebestuur van Schoonhoven niet ontvankelijk is.