Wetsvoorstel Stichting en opheffing van scholen

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over het concept-wetsvoorstel Stichting en opheffing van scholen. Aanleiding voor de raad om hierover te adviseren is dat dit wetsvoorstel raakt aan de vrijheid van onderwijs.

De raad kan zich vinden in de voorgestelde verruiming van de stichtingsmogelijkheden, met name als het gaat om het initiatiefrecht van ouders. Ook verzelfstandigde besturen van openbare scholen zouden die mogelijkheid kunnen krijgen, zij het dat gemeenten daarbij wel instemmingsrecht moeten houden. De raad vindt het echter te ver gaan om openbare scholen de mogelijkheid te geven om scholen op te heffen zonder toestemming van de gemeente.

De raad ziet geen aanleiding voor het verlengen van de opheffingstermijn van drie naar vijf jaar. Dit zal vooral leiden tot het langer openhouden van scholen die uiteindelijk toch moeten sluiten en houdt risico’s in voor de onderwijskwaliteit. Als het gaat om het bestrijden van de problemen die bij krimp komen kijken, is het volgens de raad beter om eventuele belemmeringen voor samenwerking tussen scholen weg te nemen.