Voorkomen draaideurconstructie

De raad doet in dit advies drie aanbevelingen die bijdragen aan het voorkomen van bekostiging van nieuwe scholen waarvan te verwachten is dat ze niet aan de wettelijke eisen zullen voldoen.

Directe meting

Hij adviseert de directe meting toe te passen om het te verwachten aantal leerlingen op een nieuwe school te bepalen. Door expliciet te vragen of er behoefte is aan de concreet voorgestelde school is en hoe ver men daarvoor bereid is te reizen, kan meer betrouwbaar worden vastgesteld hoeveel belangstelling er voor een nieuwe school zal zijn.

Beperkingen van schoolbesturen in geval van aanwijzing

Hij adviseert om het bestuur van een school die vanwege wanbeheer een zogenoemde aanwijzing van de minister heeft gekregen, te beperken in zijn mogelijkheden om een nieuwe school of een nieuwe nevenvestiging bekostigd te krijgen. Een aanwijzing door de minister is een zwaar middel, dat pas wordt ingezet als een bestuur aantoonbaar en langdurig tekort is geschoten. De raad vindt het redelijk om aan een dergelijk bestuur de genoemde beperking op te leggen.

Voorwaarden vóór bekostiging

Hij adviseert om aan het bestuur van een onderwijsinstelling ná oprichting maar vóór bekostiging de eis te stellen dat zij bewijzen te kunnen voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het onderwijspersoneel is bevoegd;
  • de governance-structuur voldoet aan de eisen;
  • een schoolplan is in voorbereiding; en
  • voor de direct onderwijsgevenden, de bestuurders en de toezichthouders kan een verklaring omtrent gedrag worden getoond.