Duurzame ontwikkeling als richting in het onderwijs

Duurzame ontwikkeling is volgens de huidige wet geen richting op basis waarvan je met bekostiging van de overheid een nieuwe school kunt stichten. Dit concludeert de Onderwijsraad in het advies Duurzame ontwikkeling als richting in het onderwijs. De raad brengt dit advies uit op verzoek van minister Slob.

Beeld: ©Onderwijsraad

Volgens de huidige wet is iets een richting als het een onderscheiden levensovertuiging is die zich uit in één beweging in de Nederlandse samenleving. Ook moeten er in diverse maatschappelijke domeinen organisaties zijn die op grond van die overtuiging werken. De raad concludeert dat dit bij duurzame ontwikkeling niet het geval is.

De raad herkent in duurzame ontwikkeling geen onderscheiden levensovertuiging. Duurzame ontwikkeling kan in allerlei vormen van onderwijs en binnen scholen met uiteenlopende grondslagen belangrijk zijn. Net als bij het advies Duurzaamheid (2018) vindt de raad dat duurzame ontwikkeling de grenzen van diverse stromingen overstijgt en dat verschillende stromingen in de samenleving op hun eigen manier hieraan invulling geven.

In het verleden heeft de raad meermaals gepleit voor de invoering van een stelsel waarin de richting van een school niet meeweegt bij de vraag of die school geld van de overheid krijgt. Bepalend zou dan zijn dat er een goed schoolplan ligt dat voldoet aan de wettelijke eisen en dat er voldoende interesse is in de nieuwe school. De raad steunt dan ook het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen.