Vooruitzien voor jonge generaties

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad gevraagd mee te denken over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs te ondervangen zijn op langere termijn. In dit vervolgadvies richt de raad zich op alle onderwijssectoren.

Scholen en universiteiten hebben nog een onzekere en onvoorspelbare tijd voor de boeg. Nu de crisis een andere fase ingaat, vraagt dat om een andere manier van beleid voeren door de overheid. In dit advies schetst de raad daarvoor een benadering en geeft hij aan welke onderwerpen prioriteit verdienen.

Beeld: ©Onderwijsraad

Beleids- en investeringsagenda voor het onderwijs

De Onderwijsraad pleit voor gerichte investeringen in het onderwijs. Dat is cruciaal om Nederland uit deze crisis te leiden en om jongere generaties perspectief te bieden. Het is een investering voor de lange termijn met individueel, economisch en maatschappelijk rendement. En investeringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat we ook op de lange termijn goed onderwijs behouden. De raad geeft de ministers ook mee om de sociale functie van de school en universiteit steeds voor ogen te houden.

Om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen komt de Onderwijsraad met een beleids- en investeringsagenda die de komende jaren leidend zou moeten zijn bij het onderwijsbeleid. De raad benoemt daarin vijf vraagstukken die al speelden en waarbij de kans groot is dat de crisis ze op scherp zet.

De raad adviseert te investeren in:

  • leraren en schoolleiders;
  • gelijke kansen;
  • leesvaardigheid;
  • toeleiding naar de arbeidsmarkt en ‘een leven lang ontwikkelen’;
  • en de raad adviseert om de functies van toetsen en examens op overgangsmomenten te waarborgen.

Benadering voor onderwijsbeleid

De Onderwijsraad adviseert de ministers uit te blijven gaan van hun verantwoordelijkheid voor het onderwijssysteem als geheel. Onderwijsprofessionals hebben ruimte nodig. Tegelijk hoort de overheid publieke waarden te bewaken en onderwijsinstellingen te ondersteunen. Door onderzoek te laten doen houdt de overheid zicht op ontwikkelingen, waardevolle initiatieven, de effectiviteit van interventies én hoe coronamaatregelen uitpakken voor diverse groepen in het onderwijs.