Bijdrage jongerenonderwijsorganisaties: Maak van de mand een vangnet

Veertien adviesraden schreven samen een bundel, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst hebben.De Onderwijsraad heeft ervoor gekozen om jongeren zelf aan het woord te laten over hun zorgen over het onderwijs. Vier jongerenonderwijsorganisaties hebben namens de raad een bijdrage geleverd aan de bundel: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg. Zij schrijven in hun bijdrage ‘Maak van de mand een vangnet’ over hun zorgen over de toenemende prestatiedruk in het onderwijs.