Lezing: Inclusiever onderwijs is ook de opdracht van samenwerkingsverbanden

Lezing door Hein Broekkamp (raadsadviseur Onderwijsraad) voor de werkgroep Passend onderwijs van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)