Studie: Verschuiving in de onderwijsondersteuning

Eindverslag van een onderzoek naar verschuivingen in de onderwijsondersteuning. Het rapport beschrijft eerst de ontwikkelingen bij een aantal scholen en schoolbesturen. Vervolgens wordt een aantal aanbieders van ondersteuning en een aantal organisaties die betrokken zijn bij innovatie van het onderwijs, nader beschouwd.