Studie: De waarde van bestuurlijke schaal

Interstudie NDO heeft op verzoek van de Onderwijsraad een studie verricht naar organisatievormen binnen het onderwijs. Daarbij zijn voor tien onderwijsinstellingen (cases) de bestuurlijke verhoudingen nader onderzocht. Deze studie beschrijft de tien cases.