Studie: Essays over vorming in het onderwijs

In deze bundel laat een aantal deskundigen zijn licht schijnen over vorming in het onderwijs. De eerste twee essays zijn algemeen van aard, de overige essays behandelen steeds een bepaalde onderwijssector.