Studie Opvattingen van de Eerste Kamer ten aanzien van vorming in het onderwijs

In dit rapport van Miek Laemers en Aniek Thiessen worden de opvattingen over vorming in het onderwijs geïnventariseerd, zoals die in de Eerste Kamer naar voren zijn gebracht tijdens de debatten over een aantal belangrijke onderwijswetten.