Studie Vormen van onderwijs

Dit rapport van Ike Overdiep (Opus 8 VOF) geeft een overzicht van vormende initiatieven die in de onderwijspraktijk te vinden zijn. Het overzicht beoogt niet volledig of representatief te zijn, wel een aannemelijke impressie te schilderen.