Studie: Begeleiden van leren in de praktijk

Verslag van gesprekken die zijn gevoerd met vertegenwoordigers van brancheorganisaties en bedrijven over de manier waarop zij vormgeven aan stages binnen hun branche of bedrijf. Het gaat hierbij om stages binnen de gehele kolom van het beroepsonderwijs, van vmbo tot hbo.