Studie: Versterken partnerschap beroepsonderwijs en bedrijfsleven via begeleiding op de werkplek

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar mogelijkheden om via werkbegeleiders en praktijkopleiders te komen tot een betere benutting van het werkplekleren in het bedrijfsleven. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het ICLON (Universiteit Leiden).