Studie: Lukt het, loopt het, leert het?

Deze studie bevat een verslag van een onderzoek naar innovaties in het onderwijs. De centrale vraagstelling bij dit onderzoek luidt: Is het onderwijs in staat het verbeterproces zelf vorm te geven en wordt dit op adequate wijze door de overheid gesteund?

Op basis van een webenquête onder scholen en instellingen is een lijst gemaakt van uiteenlopende innovaties. Uit deze lijst zijn ruim twintig cases geselecteerd, die aan een nader onderzoek zijn onderworpen. Dit nadere onderzoek heeft geleid tot een aantal observaties.