Studie: Een andere kijk op talent

Uitgangspunt van dit essay is dat achterstanden in Nederland nog steeds voor een deel een maatschappelijk verschijnsel vormen. Op basis van diverse studies wordt dit uitgangspunt verder uitgewerkt en geconcretiseerd. De auteurs maken aannemelijk dat talent niet puur een individuele kwestie is. Maatschappelijke belemmeringen spelen nog steeds een belangrijke rol bij het al dan niet kunnen ontwikkelen van talent.