Studie: Informeel leren in Nederland

Deze studie bevat de resultaten van een onderzoek naar informeel leren. Voor dit onderzoek werden vragenlijsten verzonden naar 800 personen. Op basis van de ingevulde vragenlijsten is geanalyseerd welke factoren een rol spelen bij succesvol informeel leren. Het onderzoek is uitgevoerd door Paul Kirschner, Marjolein Caniëls en Monique Blijker.