Studie: Macrodoelmatigheid in het hoger onderwijs

In deze studie geven onderzoekers van het CHEPS (Center for Higher Education Policies) nader inzicht in de macrodoelmatigheid in het hoger onderwijs in Vlaanderen, Duitsland, Engeland en Zweden.