Studie: Macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod in het mbo

In deze studie geeft een aantal onderzoekers van diverse instituten een overzicht van macrodoelmatigheid in het middelbaar beroepsonderwijs in Denemarken, Duitsland, Engeland en Finland.