Studie: Cultuureducatie in het basisonderwijs

Ter voorbereiding van het advies over cultuureducatie heeft TNS NIPO een onderzoek uitgevoerd onder docenten, schoolleiders en coördinatoren in het primair onderwijs. Dit onderzoek heeft als doel duidelijk te maken welke motieven scholen en leraren in het basisonderwijs hebben voor de invulling van het onderwijs met betrekking tot de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie.