Studie: 'Bumpy moments' in de dagelijkse onderwijspraktijk

Het ecbo heeft een studie gemaakt van dilemma's die docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk ervaren. De studie geeft zo inzicht in de 'binnenkant' van het leraarschap.