Studie: Bestuurlijke arrangementen in succesvolle onderwijslanden

Deze op verzoek van de Onderwijsraad geschreven studie is gericht op het onderwijs in Canada, Finland en Singapore. Op basis van de PISA-scores mag geconcludeerd worden dat deze landen succesvolle onderwijssystemen kennen. Kan Nederland iets leren van de bestuurlijke arrangementen die in deze landen ten grondslag liggen aan het onderwijs?