Studie: Professional governance

Deze studie geeft een overzicht van de wetenschappelijke inzichten rond governance en professionaliteit. De studie is in opdracht van de Onderwijsraad geschreven ter voorbereiding van het advies Publieke belangen dienen.