Studie: Doelmatigheidsbesef in het onderwijs

Dit rapport van het onderzoeksbureau Ecorys doet verslag van een onderzoek naar hoe scholen proberen zo doelmatig mogelijk met hun beperkte financiële middelen om te gaan. Op basis van een aantal case-studies in primair en voortgezet onderwijs wordt nagegaan welke keuzes er op dit gebied worden gemaakt.