Studie: Ontwikkelingen in het onderwijs

De Onderwijsraad vroeg circa 70 sleutelpersonen uit onderwijs en beleid naar de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs van de afgelopen jaren. Daaruit kwamen 31 ontwikkelingen naar voren. In opdracht van de Onderwijsraad heeft TNS NIPO deze 31 ontwikkelingen voorgelegd aan een steekproef van docenten, directie/bestuur, ouders en studenten. In totaal vulden ruim 1100 respondenten een online enquête in, die voornamelijk bestond uit het beoordelen van de ontwikkelingen in termen van herkenning en oordeel (positief of negatief). Aan het begin van de enquête is de respondent in een open vraag gevraagd naar de voor hem of haar belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs.