Studie: Selectie bij overgangen in het onderwijs

Dit rapport bevat de resultaten van een literatuurstudie naar de empirische stand van zaken rondom het thema selectiemechanismen bij overgangen in het onderwijs.