Studie: Stromen door het onderwijs

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft een analyse gemaakt van de leerroutes van het leerlingencohort dat in 2003 in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs zat.