Studie: Startdossier kansen en risico’s in de verbinding onderwijs-jeugdbeleid

Het Nederlands Jeugdinstituut is door de Onderwijsraad gevraagd een startdossier samen te stellen voor het adviesproject over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg (vanaf 2015 jeugdhulp)