Studie: Effecten van flexibilisering en gepersonaliseerd leren

Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage. Deze deelstudie betreft een literatuurstudie naar de effecten van flexibilisering.