Studie: Flexibilisering in het basisonderwijs: een historisch overzicht

Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage.  Deze deelstudie geeft een historisch overzicht van flexibilisering in het primair onderwijs.