Studie: Tijd voor flexibiliteit

Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage, Tijd voor flexibiliteit.

In de overall-rapportage integreren de onderzoekers de belangrijkste bevindingen uit de deelstudies en reflecteren zij op de resultaten. De bevindingen worden gepresenteerd aan de hand van de volgende thema's:

  • vormgeving van flexibilisering;
  • rationale van flexibilisering;
  • effecten van flexibilisering;
  • flexibilisering in het buitenland.