Studie: Cijfers en meningen over lezen in Nederland

In dit rapport, resultaat van een onderzoek dat Sardes heeft uitgevoerd in opdracht van de Onderwijsraad, zijn cijfers en meningen bijeengebracht over de thema's lezen, leesplezier, leesbevordering en taalvaardigheid. Doel van het onderzoek was om de stand van zaken rond lezen in kaart te brengen en meningen te verzamelen van betrokkenen bij lezen en zodoende mogelijkheden op het spoor te komen om het lezen door kinderen en jongeren te stimuleren.