Sporten en bewegen horen bij school

Socialisatie...persoonsvorming...en kwalificatie.
Dat zijn de kerntaken van onze scholen.
Sporten en bewegen dragen bij aan het halen van die doelen.
Want wie sport, socialiseert... en leert samenwerken.
Ook vormt sport je als persoon.
Doelen worden gesteld en grenzen verlegd.
Bij winst... en verlies.
En over kwalificatie?
Jong geleerd...is oud gedaan.
Kortom, sporten en bewegen horen net zo bij school als taal en rekenen!
Meer weten?