Publicaties

411 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Persbericht: Bewaak herkenbaarheid mbo bij verbeteren kwaliteit

Het actieplan mbo richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen ...

Publicatie | 19-04-2011

Samenvatting: Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

Hoe kan het opleidingenstelsel leraren adequaat toerusten voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs? Hierbij wordt ...

Advies | 19-04-2011

Studie: Hoe goed leiden wij (v)mbo-docenten op?

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de opleiding van leraren voor het (v)mbo. In hoeverre vormt de huidige ...

Rapport | 19-04-2011

Studie Het zij-instroomtraject

Deze notitie geeft een korte beschrijving van het zij-instroomtraject.

Rapport | 19-04-2011

Samenvatting: Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs

De raad heeft het Actieplan benaderd vanuit drie invalshoeken. Ten eerste is gekeken of met het geheel van de voorstellen een ...

Advies | 19-04-2011

Studie: Begeleiden van leren in de praktijk

Verslag van gesprekken die zijn gevoerd met vertegenwoordigers van brancheorganisaties en bedrijven over de manier waarop zij ...

Rapport | 19-04-2011

Studie: Versterken partnerschap beroepsonderwijs en bedrijfsleven via begeleiding op de werkplek

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar mogelijkheden om via werkbegeleiders en praktijkopleiders te komen tot een betere ...

Rapport | 19-04-2011

Onderwijs vormt

Besteden scholen en leraren tegenwoordig nog wel aandacht aan vorming van leerlingen? Deze vraag was voor de Eerste Kamer ...

Advies | 29-03-2011

Persbericht: Zet vorming op de agenda

Het onderwijs heeft een belangrijke taak in de vorming van jongeren. Op school kunnen jongeren kennisnemen van tradities en ...

Rapport | 29-03-2011

Studie Opvattingen van de Eerste Kamer ten aanzien van vorming in het onderwijs

In dit rapport van Miek Laemers en Aniek Thiessen worden de opvattingen over vorming in het onderwijs geïnventariseerd, zoals die ...

Rapport | 29-03-2011