Wist u dat er ook in een openbare school aandacht voor godsdienst(en) hoort te zijn?

Mogen leerlingen op een openbare school in de Bijbel lezen of leren over de ramadan? Sommige ouders denken dat hun kinderen op een openbare school niet met godsdienst in aanraking komen of mogen komen. Godsdienst is echter geen taboe aan openbare scholen. De meeste openbare scholen werken vanuit ‘actieve pluriformiteit’. Leerlingen komen er in aanraking met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden die in de Nederlandse samenleving voorkomen.

Studenten lopen buiten lachend naast elkaar
Beeld: ©Onderwijsraad

De kerndoelen vanuit de overheid zeggen dat alle scholen – dus ook openbare – aandacht aan geestelijke stromingen moeten besteden. Dat is onderdeel van de wereldoriëntatie en burgerschapsvorming van leerlingen. Onderwijs over godsdienst past dus binnen de openbare school

Maar dat is nog geen godsdienstonderwijs – onderricht in godsdienstige leerstellingen. Omdat een openbare school uitgaat van de overheid en we een scheiding van Kerk en Staat kennen, mogen leerlingen aan een openbare school tijdens de gewone lessen niet specifiek vanuit één levensovertuiging onderwijs krijgen. De Grondwet zegt dat openbaar onderwijs gegeven wordt met respect voor de godsdienst of levensovertuiging van alle leerlingen en ouders. Maar de openbare school is ook een algemene basisvoorziening voor mensen van alle overtuigingen. Daarom mag binnen de reguliere schooltijden wel godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs gegeven worden aan groepjes leerlingen als de ouders van die leerlingen dat willen. Het openbare schoolbestuur is dan niet verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs.

Onderwijsdialoog 9 december

Al ruim 100 jaar zorgt artikel 23 van de Grondwet ervoor dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben én dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. Om te horen wat mensen van artikel 23 vinden, houden we op 9 december een grote Onderwijsdialoog. Vooruitlopend op de Onderwijsdialoog brengen we de komende dagen tien keer een ‘Wist u dat?’ uit. Met deze publicaties willen we een bijdrage leveren aan de kennis over de vrijheid van onderwijs.