Vier essayisten over de vrijheid van onderwijs

Stine Jensen, Rosanne Hertzberger, Charles Glenn en Lotfi El Hamidi hebben elk op verzoek van de Onderwijs een essay geschreven over de vrijheid van onderwijs. De essays belichten elk een ander gezichtspunt ten opzichte van de betekenis van artikel 23 in onze samenleving in 2019.

Leerlingen spelen buiten op schoolplein
Beeld: ©Onderwijsraad

Zo vindt  Stine Jensen het raadselachtig dat het bijzonder onderwijs in Nederland zo vanzelfsprekend is. Rosanne Hertzberger is er juist van overtuigd dat het belangrijk is om je eigen waarheid er op na te kunnen houden. Voor Lotfi El Hamidi is artikel 23 een liberale triomf. Charles Glenn, ten slotte, roept Nederland op om met hernieuwde overtuiging vrijheid te laten bestaan binnen het onderwijsbestel. Het NRC publiceert een verkorte versie van de essays. Lees hieronder de volledige essays.

Drie van de essayisten zijn spreker tijdens de Onderwijsdialoog die de Onderwijsraad op maandag 9 december houdt over de vrijheid van onderwijs. Op die dag publiceert de Onderwijsraad ook de notitie ‘Onderwijsvrijheid én overheidszorg’ waarin hij artikel 23 van de Grondwet toelicht en de discussies erover in kaart brengt. In 2020 zal de raad een verkenning uitbrengen over artikel 23 van de Grondwet.