Persbericht: Duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs in het regeerakkoord

Focus, aandacht en tijd voor implementatie, investeringen en een duurzaam verbeter- en ontwikkelprogramma kunnen het onderwijs vooruit helpen. In een brief aan de informateur vraagt de Onderwijsraad, als onafhankelijke adviseur van regering en parlement, speciale aandacht voor de wijze waarop duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs gestalte kunnen krijgen in het regeerakkoord.

Vrijwel alle politieke partijen besteden in hun verkiezingsprogramma’s veel aandacht aan onderwijs en tonen grote bereidheid erin te investeren. Want nú investeren in duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs levert op langere termijn brede welvaart op in de zin van talentontwikkeling, arbeidsmarktpotentieel, economische waarde, gezondheid, welzijn en sociale cohesie.

Kernproblemen onderwijs

In een brief aan de informateur schetst de Onderwijsraad hoe duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs gestalte kunnen krijgen in het regeerakkoord. Hiertoe beschrijft de raad eerst welke kernproblemen het onderwijs parten spelen. De onderwijsprestaties lopen terug, de kansengelijkheid en socialisatiefunctie in het onderwijs staan onder druk en er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen scholen. Daarnaast zijn de basiscondities voor goed onderwijs niet op orde. Denk aan het lerarentekort, de grote werkdruk en de ontoereikende bekostiging. Ook constateert de raad dat de beleids- en besluitvorming voor het onderwijs kort-cyclisch en geïsoleerd is en onvoldoende wordt onderbouwd met kennis uit onderzoek.

Aandachtspunten voor regeerakkoord

De Onderwijsraad geeft daarom onder meer de volgende aandachtspunten voor het regeerakkoord mee:

  • Breng de basiscondities voor goed onderwijs op orde.
  • Kies in het regeerakkoord voor een beperkt en realistisch aantal beleidsprioriteiten voor onderwijs en onderbouw die met kennis uit onderzoek en met kennis, inzichten en ervaring van de mensen die het beleid in de praktijk moeten brengen.
  • Investeer structureel door toereikende bekostiging van het onderwijs.
     

Tot slot pleit de raad ervoor de problemen in het onderwijs als direct gevolg van de coronacrisis niet geïsoleerd aan te pakken, maar in samenhang met de structurele onderwijsvraagstukken en -problemen, die al voor de coronacrisis speelden en erdoor zijn verscherpt. De raad geeft daarom het advies het Nationaal Programma voor Onderwijs, als herstelprogramma voor de korte termijn, via het regeerakkoord stevig te koppelen aan en uit te breiden naar een duurzaam verbeter- en ontwikkelprogramma.