Bijdrage Edith Hooge COVID-19 bundel

De WRR en KNAW vroegen vooraanstaande wetenschappers naar hun visie op de belangrijkste beleidsopgaven voor Nederland op hun vakgebied. Vervolgens is hen gevraagd naar de gevolgen van de COVID-19-pandemie hierop. Deze zijn gebundeld in ‘COVID-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid’. Edith Hooge schrijft in de bundel over herstel na de coronacrisis als opmaat voor noodzakelijke structurele verbetering in het onderwijs.