Studie: Acquis leraren

Deze publicatie van Sardes geeft een overzicht van adviezen die de Onderwijsraad in de periode 2009-2017 heeft uitgebracht op het terrein van de leraar en de lerarenopleiding. Tevens besteedt deze publicatie aandacht aan de reacties op deze adviezen.