Brief aan de Kamer over toetsing

Op 25 juni aanstaande voert de Vaste Kamercommissie OCW algemeen overleg over de eindtoets primair onderwijs en de overgang van het primair en het voortgezet onderwijs. Met het oog op dit overleg brengt de Onderwijsraad door middel van een brief aan de Vaste Kamercommissie beknopt zijn standpunten over dit thema onder de aandacht van de Kamer.

De opvattingen liggen in het verlengde van zijn adviezen Toets wijzer en Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel. Voor de korte termijn adviseert de Onderwijsraad een uniforme eindtoets primair onderwijs voorafgaand aan het schooladvies te laten afnemen. Voor de langere termijn adviseert hij de overheid om het stelsel opnieuw te doordenken en aanpassingen door te voeren waarmee het selectiemoment wordt uitgesteld, de mogelijkheden om op te stromen worden vergroot en het aantal schoolsoorten wordt gereduceerd.