Wist u dat de richting van een bijzondere school niet beperkt is tot de godsdienstles?

Wat onderscheidt een bijzondere school die uitgaat van een godsdienst of levensovertuiging van andere scholen? Dat is meer dan de godsdienstles, vieringen of dagopeningen bovenop het programma dat openbare scholen ook verzorgen.

Beeld: ©Onderwijsraad

De richting van een school gaat over hoe de school aankijkt tegen de mens, de samenleving en de wereld; over de traditie en de waarden waar de school bij aansluit. Een school kan er vanuit de eigen overtuiging voor kiezen om extra vakken of onderwerpen aan te bieden, zoals levensbeschouwing of filosofie. Bij sommige standaardvakken raakt de levensovertuiging ook aan de inhoud. Denk aan geschiedenis en biologie. Ook de inhoud van lessen over burgerschap, seksuele voorlichting of literatuur kan raken aan levensbeschouwelijke overtuigingen van mensen.

Onderwijs gaat bovendien over meer dan kennis en vaardigheden. Het gaat ook over socialisatie en persoonsvorming – respectievelijk de tradities en waarden die leerlingen meekrijgen en de ontwikkeling van de identiteit van de leerling als persoon en over hoe de leerling in de wereld staat. Daarbij komen opvattingen over opvoeding of visies op de mens kijken. Bijzondere scholen mogen – binnen de grenzen van de wet – die opvattingen en visies door laten klinken in hun onderwijs, het schoolklimaat, pedagogische aanpakken of didactiek.

Onderwijsdialoog 9 december

Al ruim 100 jaar zorgt artikel 23 van de Grondwet ervoor dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben én dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. Medio 2020 brengt de Onderwijsraad een verkenning uit naar de vrijheid van onderwijs. Om te horen wat mensen van artikel 23 vinden, houden we op 9 december een grote Onderwijsdialoog. Hoe verhoudt artikel 23 zich tot een aantal spanningen en dilemma’s in het onderwijs, zoals de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs? En hoe kan de overheid hier het beste mee omgaan?

Vooruitlopend op de Onderwijsdialoog brengen we de komende dagen tien keer een ‘Wist u dat?’ uit. Met deze publicaties willen we een bijdrage leveren aan de kennis over de vrijheid van onderwijs.