Vooraankondiging: 7 december publicatie advies over privaat onderwijsaanbod

Het private aanbod is toegenomen en meer verstrengeld geraakt met het publieke. Hoe kunnen binnen die context toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs en professionele zeggenschap over onderwijs geborgd worden? Op deze vraag geeft de Onderwijsraad op 7 december a.s. antwoord in een advies uit eigen beweging.

Het private onderwijs is de afgelopen decennia gegroeid. Meer dan een kwart van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs maakt bijvoorbeeld gebruik van aanvullend onderwijs, zoals huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentraining. Het aantal particuliere scholen is toegenomen en steeds meer scholen bieden extra aanbod aan zoals tweetalig onderwijs of een internationaal programma waarvoor moet worden betaald. Het private onderwijsaanbod is tegelijkertijd steeds meer verweven geraakt met het aanbod van publiek bekostigde scholen. De financiering, de doelen en de zeggenschap van verschillende partijen lopen in toenemende mate door elkaar.

Het advies wordt dinsdag 7 december a.s. om 6.00 uur gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad.

De raad organiseert op 7 december om 16.00 uur een online bijeenkomst voor iedereen in en om het onderwijs. Voorzitter Edith Hooge geeft een toelichting op het advies en vervolgens gaan onder meer schoolbestuurders en leraren met elkaar in gesprek over het advies.