Onderwijsraad in nieuwe samenstelling van start

In januari is de Onderwijsraad in nieuwe samenstelling van start gegaan. De raad heeft vijf nieuwe leden - allen op persoonlijke titel benoemd door de Kroon voor een periode van vier jaar. De raad bestaat daarmee de komende periode uit elf leden, inclusief de voorzitter Edith Hooge.

Nieuwe raadsleden

Voor de periode 2023-2026 zijn de volgende nieuwe leden benoemd:

Groepsfoto raad 2023
Op de foto (van links naar rechts) Staand: Dominique Majoor, Gert Biesta, Daisy Mertens, Mirjam van Leeuwen (secretaris), Orhan Agirdag, Esmah Lahlah, Cor van Montfort, Edith Hooge (voorzitter), Trudie Schils. Zittend: Pieter Huisman, Luc Sluijsmans. Niet op de foto: Susan te Pas 

Adviezen in 2023

De raad werkt momenteel aan meerdere adviezen. In het voorjaar verwacht de raad de adviezen te publiceren over de betekenis van Europa voor het Nederlandse onderwijs en over onderwijsbesturen. In het Werkprogramma 2023 zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: onderwijs in het licht van structurele lerarentekorten, de kwalificatiefunctie van het beroepsonderwijs, voorzieningen voor het jonge kind, lerarenopleidingen en onderwijs als investering.

Over de Onderwijsraad

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit mondt uit in gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

De Onderwijsraad is onafhankelijk en staat tegelijkertijd midden in de samenleving en het onderwijs. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. En ze worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid.